Vi viser til tidligere utsendt informasjon fra kommunelegen, og vil med dette komme med noen presiseringer og oppfordringer for Træna kommune i ukene som kommer. Det er en svært krevende, alvorlig og spesiell situasjon vi nå er inne i- likt for oss alle er at dette har ingen av oss håndtert før og ingen kjenner alle svar, så veien må bli litt til mens vi går. Hovedformål med alle tiltak og restriksjoner som nå trer i kraft er å begrense videre smitte av Coronaviruset- og den beste måten å gjøre dette på er ved å holde avstand til hverandre og unngå sosial kontakt utover det som er helt nødvendig. 

I Træna har vi flere fritidsboliger, og noen har kanskje lyst til å ta i bruk disse eller benytte anledningen i denne situasjonen til å besøke familie og kjente. Kommunen vil på det sterkeste fraråde dette. Når mennesker forflytter seg øker risikoen for smitte. Træna kommune har ikke kapasitet til å skulle behandle flere pasienter enn strengt nødvendig, det innebærer at kommunens innbyggere kommer først og som smittet besøkende kan det da være at man ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp.

Det meste av felles samlingsplasser er nå stengt. Unntaket er butikkene på Husøy og i Selvær. Når det gjelder disse så er det en klar oppfordring om at de som trenger å handle begrenser dette til de varer man har behov for- hamstring er ikke nødvendig. Varer fylles på etter hvert, som normalt. Butikken er heller ingen samlingsplass- dette gjelder også for barna! Ved behov kan varer bestilles og leveres hjemme. Ta kontakt direkte med butikk for avtale. Dersom dette skulle vise seg å bli et større behov vil kommunen bidra til levering. 

For at kommunen skal kunne drifte samfunnskritiske funksjoner er det viktig at man forholder seg til de retningslinjer som her foreligger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Kommunen har forståelse for at det for hver enkelt arbeidstaker og bedrift vil ansees som at alle ansatte har viktige jobber- i denne situasjonen er det derimot klare retningslinjer for hva som faller inn under definisjonen kritisk samfunnsfunksjon. Ved eventuelle behov for avklaring rundt hvilke funksjoner dette gjelder kan man ringe kommunens sentralbord, eller ta direkte kontakt med rådmann. 

Dersom du er i tvil om egen helsesituasjon bes du nå om å være i frivillig hjemmekarantene til helsesituasjonen din er avklart. Hjemmekarantene gjelder også for alle som har kommet hjem fra reise utenfor Norden de siste to ukene. For helsefaglige spørsmål kontaktes legekontoret. 

Fra og med mandag den 16.03 vil rådhuset være stengt for publikum. Henvendelser til sentralbord på telefon som normalt. 

Det kommer stadig nye oppdateringer og endringer av de anbefalinger som til enhver tid gjelder, for å holde seg oppdatert anbefales det å gå inn på fhi.no for informasjon.

Kommunen henstiller dere alle til å ta del i denne felles dugnaden for å begrense smitten og for å ivareta de mest sårbare av oss, og takker for ditt bidrag. Vi har ingen å miste! 

 

Liv-Hege Martinussen - Rådmann 

Jan Helge Andersen - Ordfører           

Lawrence Rajakumar - Kommuneoverlege

                                            

Oversikt over aktuelle telefonnummer:

Legekontor           75095850

Rådhus                 75095800

Træna handel       75095233 

Selvær handel      45063443

Rådmann              92444119

Ordfører               97502369

Politi                    02800 /Nødnummer 112