Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere. Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.

 

Ring eller send SMS til helsesykepleier Silja Beate Trones på telefon 479 71 254, mandag til onsdag mellom klokken 09.00-15.00.

Viktig

På dagtid kan dere også kontakte barnevernstjenesten i på telefon 750 67 000, da kommer dere til barnevernstjenesten i Nesna. 

Utenom åpningstid er Barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Telefon: 995 41 500

I tillegg til samtaletilbudet går det også an å ringe Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet, alle dager: telefon 116 111

 

Se gjerne informasjonsfilmen om korona for barn og unge.