Træna kommune er som de andre kommunene i Nordland i dialog med Mattilsynet og Statsforvalteren om den pågående fugleinfluensaen i Finnmark, og forberedende arbeid i tilfelle spredning til våre områder. Så langt er det ikke bekreftet noen tilfeller av fugleinfluensa i Træna.

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Ring Mattilsynet på telefon 22400000 eller send epost til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Mer informasjon finner du her: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/dode-eller-syke-fugler-og-andre-dyr

Spørsmål og svar til innbyggere om fugleinfluensa: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen

Informasjon for deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/honer-i-hagen-eller-hobbyfjorfehold

Mattilsynets temasider om fugleinfluensa: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa