Lag og foreninger eller andre som kan være interessert i å påta seg 17. mai arrangementet på Selvær og Husøy.

Ta kontakt med sentraladministrasjonen i Træna kommune – tlf 75095800 eller e-post post@trana.kommune.no.

Til arrangementene ytes det kr 8000.- til Husøy og kr 2000.- til Selvær

NB det vil med stor sannsynlighet måtte gjennomføres med god avstand osv. slik det ble gjennomført i fjor