I dag settes vår nye hurtigbåt i trafikk og i påvente av flytebrygge så vil MS Fredrikke Tønder Olsen anløpe kaiet på Galtnesset/Pelagia. MS Himmeltinden vil også anløpe her ved korrespondanse. Parkering av biler må ikke skje nede på selve kaiet og vi oppfordrer alle om å vis varsomhet ved av- og påstigning da det kan være trucktrafikk på stedet.