Til informasjon

Søknadsfrist til hovedopptak i Husøy barnehage for kommende barnehageår er 15. mars. Nytt barnehageår begynner 21. august.

Søknadsskjema, priser og barnehagens vedtekter finner du på kommunens hjemmeside: Husøy barnehage - TRÆNA KOMMUNE (trana.kommune.no) Det er også mulig å komme innom barnehagen for å hente et søknadsskjema.

Ferdig utfylt søknad kan sendes på e-post til post@trana.kommune.no eller pr. brevpost til Træna kommune.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med barnehagens styrer pr. telefon eller e-post.

 

Kontaktinformasjon styrer i Husøy barnehage:

Eirin Blomsø

Tlf.: 98139731

E-post: Eirin.blomso@trana.kommune.no