Træna kommune har mottatt høring på sommerruten. Træna kommune er høringspart i saken og vi ber om  eventuelle innspill må kom kommunen i hende før 20. august. Innspill sendes  til post@trana.kommune.no 

Du finner høringen på denne linken