Træna kommune har mottatt høring på nytt rutetilbud for kystgodsruta

Innspill til høringen bes sendes til post@trana.kommune.no mrk: "Høring – Nytt rutetilbud for Kystgodsruta" innen 5. september. Træna formannskap behandeler høringen i ekstra ordnært formannskap 15. september. 

Følgende dokumenter følger høringen: 

Høringsbrev  – Nytt rutetilbud for Kystgodsruta

Kystgodsruta Behovsanalyse og forslag til styrket rutetilbud

Vedlegg 1 - forslag ruteopplegg med ett fartøy

Vedlegg 2 - forslag ruteopplegg med to fartøy