Hvorfor må forskriften endres?
Forskriften må endres fordi HAF skal slutte med optisk sortering og derfor må endre innsamlingsrutinene sine.

Hva innebærer endringen av forskriften?
HAF-kommunene (Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna) har siden 2014 hatt en felles, lokal forskrift som fastsetter reglene for renovasjon og renovasjonsgebyr. Bakgrunnen for at forskriften nå foreslås endret er fordi HAF skal slutte med optisk sortering og derfor må endre innsamlingsrutinene sine.

De foreslåtte endringene i forskriften er:

  • Det blir et nytt innsamlingspunkt hos alle husstandene. Dette er en egen søppeldunk for matavfall.
  • De ulike avfallstypene blir samlet inn hver for seg på ulike dager.
  • Husholdningsplasten skal samles inn i en egen blanksekk.
  • Rødboksen med farlig avfall må leveres på en gjenbruksstasjon eller et mobilt mottak.

Forskriften viser til retningslinjer og sorteringsguide. Innholdet i disse blir revidert på et senere tidspunkt.

 

Hva mener dere om dette?
Hvis dere har innspill, må dere sende dem til oss før 
15. november 2022.

Dere kan sende innspillet på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Vi ber dere merke innspillet med saksnummer 2022/6545.

 

Hvor finner dere hele forslaget?

Dere finner hele forslaget i linkene nedenfor her eller på

  • servicetorget på rådhuset
  • Rana bibliotek

Renovasjonsforskrift høringsforslag.pdf
Revisjon av renovasjonsforskrift.pdf
Sorteringsguide 2021.pdf.pdf
Retningslinjer til renovasjonsforskriften.pdf

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe i saken dere lurer på.