Træna formannskap har i møte 27. april 2020 sak 19/20 vedtatt å legge ut forslag til Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune på tre ukers høring.

Høringsfrist 18. mai 2020

Dokumentene er, på grunn av den pågående pandemien, kun lagt ut på Træna kommunes hjemmeside.
Dere kan også ta kontakt med Træna kommune - sentralbordet telefon 750 95 800 og få tilsendt forslaget til forskrift.