Træna formannskap har i møte 31. januar 2024 sak 9/2024 vedtatt å legge ut revidering av «Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Træna kommune med støtte til folkevalgte organer» på tre ukers høring.

 

Høringsfrist er satt til fredag 23. februar 2024.

 

Forslag til tilføyelser er i høringsdokumentet markert med rødt, forslag til fjerning er markert med overstrykning, samt at kommentarer er markert i blått.

 

Du kan lese høringsforslaget ved å trykke på denne lenken

 

Du kan også få tilsendt forslaget på e-post ved å kontakte formannskapssekretær Gunn Eliassen på telefon 750 95 800 eller via Træna kommunes e-post: post@trana.kommune.no