Dette er Nordland fylkeskommune sitt forslag til nye ruter gjeldende fra 01.03.19.  Jeg ber om at uttalelse/ forslag til endring må være undertegnede i hende innen 30. november 2018. 

 

Med vennlig hilsen

Træna kommune

Per Pedersen

Ordfører

Høringsbrev og forslag til nye ruter finner dere her: 

Høring - endring i båtruter

18-192 Stokkvågen-Træna

18-344 Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund

23-731 NEX fom 01.03

Lurøyruten

Rødøyruten

Træna lokal sommerrute

Træna lokal vinterrute

Trænaruten sommer

Trænaruten vinter

Oversikt over videreforbindelser