På grunn av en del strømbrudd de siste dagene så har noe av vårt nettverksutstyr blitt skadet. Dermed så har legekontoret ikke fått inn meldinger som har blitt sendt via helserespons, app, sms eller internett. Helse har fortsatt ikke nettilgang og dette vil vedvare over helgen. Vi legger ut ny melding her når problemet er løst. 

Hvis noen har sendt meldinger til oss siste døgn må de kanskje ringe til oss på mandag på telefon 75095850 mellom kl 12.00 og 13.00 for å få hjelp, eller ringe legevakt 116117 hvis det ikke kan vente til mandag.