Træna Kommune har etablert et demensteam som har i oppgave å kartlegge demens på et tidlig stadium å få fortgang i utredning hos de aktuelle brukerne. Vi mener det er viktig at personer med demens får informasjon om sykdommen sin og god oppfølging.

 Erfaringen er at pårørende ofte savner informasjon og noen å snakke med. Ved å henvende seg til teamet kan de få veiledning og hjelp videre kan formidles.

Ta kontakt om du har en bekymring eller spørsmål om demens: 

Telefon : 750 95 843

 

Hilsen Demensteamet

Isabelle Buschmann Jakobsen, Hjelpepleier (koordinator)  

Trond Vegard Sletten, Sykepleier 

 Ruth Anna Paulsen, Hjelpepleier

Irene Mathisen, Hjelpepleier