Hei!
Nå er høstferien i Nordland like rundt hjørnet og mange barn i Nordland har ingen ferieopplevelse å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt og den økonomiske situasjonen har for mange blitt betydelig verre de siste årene.  Nordland Røde Kors tilbyr derfor et gratis ferieopphold for familier i en vedvarende vanskelig økonomisk situasjon.

For å komme i kontakt med de som trenger det mest er vi avhengig av hjelp til å dele tilbudet i alle tjenestene som er i kontakt med målgruppa. Det kan være vanskelig å vite hvem som trenger tilbudet, vi anbefaler å dele tilbudet til alle barnefamilier og la familiene selv avgjøre om de føler at dette er noe for dem.

I år arrangeres det ett ferieopphold på Helgeland, familier fra Helgeland vil kun være aktuelle til dette oppholdet. Oppholdet skal være på Offersøy Camping 11-15 oktober i uke 42. Se vedlagt informasjon som kan deles til familiene.

Påmelding:

Familiene kan ikke melde seg på selv, de må ta kontakt med det lokale hjelpeapparatet sitt; f.eks. skole, NAV, helsesykepleiere, flyktningtjenesten, familievern, helsestasjon, eller andre hjelpe organisasjoner. Våre frivillige og familiene som deltar er helt avhengige av at dere som påmeldere sikrer at vi har mottatt all nødvendig informasjon om familiene for at ferieoppholdene skal bli en positiv opplevelse for alle parter.

Det er viktig at vi får beskjed allerede i søknaden dersom familien har større behov for tilrettelegging, kompliserte diagnoser som krever spesiell oppfølging eller kunnskap, allergier eller behov for tilrettelegging i forhold til kosthold og lignende. Dersom vi ikke får beskjed om større behov for tilrettelegging i god tid i forkant kan vi ikke garantere at familien vil kunne være med likevel. Dersom vi ikke får beskjed om behov for å ha med assistent, kan vi ikke garantere at det vil være praktisk gjennomførbart. Det samme gjelder dersom det er flere familiemedlemmer som ikke er inkludert i søknaden. Alle søsken i familien er velkommen uansett om de er utenfor alderen 6-13 år.

Våre frivillige bruker egen fritid og ferie på å stille som frivillig for å skape gode oppvekstsvilkår for sårbare barn i Nordland. De deltar som et medmenneske, ikke fagpersoner. Det er derfor viktig at dere som påmelder gjør gode vurderinger før dere sender inn søknad om familien kvalifiserer til tilbudet vårt. Foreldre som har større utfordringer med å følge opp barna sine i forhold til grensetting og utfordrende atferd bør ikke meldes på FFA. Det er en forutsetning at familien er selvstendig og tar ansvar for egne barn. Familier med flerkulturell bakgrunn er hjertelig velkommen på FFA, men nyankomne flyktninger er ikke i målgruppa for FFA. En viktig vurdering for påmeldere som arbeider med familier med flyktningbakgrunn er å vurdere om minst en forelder har gode nok språkferdigheter på norsk til å forstå sikkerhetsinstruksjoner, regler og beskjeder som gis på oppholdet. Familiene må være selvstendig og i en del tilfeller være i stand til å ta seg frem til felles transport som settes opp i samarbeid med oss.

Dersom dere som påmeldere er usikre på om en familie er i målgruppa er det fint om dere diskuterer dette med oss før dere melder på slik at vi kan sikre gode ferieminner for alle som deltar.

 

Søknadsfrist er satt til 25. september, men denne søknadsfristen vil forlenges så lenge det er ledige plasser. Tildelingen til dette oppholdet starter 26. september og det er mulig å søke så lenge oppholdet ligger i søknadsportalen.

 

Mer informasjon om FFA, påmelding og link til søknadsskjema finner dere her:

https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

Påmeldingsskjemaet ligger under «Jeg er ansatt i det lokale hjelpeapparatet»

Vi har behov for flere frivillige til høstferien, ta gjerne kontakt hvis du har hjerte for sårbare barn og ønsker å skape minner som varer livet ut! ❤

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om FFA eller har noen spørsmål.


Med vennlig hilsen
Christel Meyer

Rådgiver oppvekst – FFA

Nordland Røde Kors

WgAAAAASUVORK 5CYII=