• Trenger du å dra på besøk til noen nå? Viktigst er å holde god avstand -minimum 1 meter- helst 2 – til andre og begrense tiden man er i tett kontakt med andre til under 15 minutter. Særlig oppmerksomhet der mennesker er tette på hverandre, i butikker, på serveringssteder osv.
  • Træna kommune minner alle om viktigheten av å ivareta basale smittevernregler som å holde avstand og ivareta god håndhygiene. Har du symptomer bes du holde deg hjemme og ta kontakt med legestasjonen for å avtale testing.
  • Særlig for helsepersonell: Helsepersonell bes på generelt grunnlag særlig om å utvise forsiktighet på sin fritid i sosial omgang med andre.