Træna formannskap, som det faste utvalg i plansaker har i møte 10.02.22 i sak 7/2022 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Nordhusøy med planid 202201 ut til 1.gangshøring og offentlig gjennomsyn jf. Pbl § 5-2 og § 12-10.

 

Dokumenter til høringen kan lastes ned her under: 

2108-Planbeskrivelse Nordhusøy 310122

2108-Reguleringsbestemmelser 310122

280122 Sjekklister_Nordhusøy_arealplan-ID 202101

Bølgeanalyse Træna Nordhusøy_01

Gbnr 1465- Reguleringsplan Nordhusøy- Høringsbrev

L-2108-1001-A2-1500-310122

Molo_X101_02_060122

Saksprotokoll Gbnr 1465- Reguleringsplan Nordhusøy- høring

Træna kommune uttalelse om KU-plikt_310122

 

 

 

Høringsfrist er 6 uker etter vedtaksdato 10.02.22

 

 Innspill og merknader sendes til post@trana.kommune.no