Formannskapet 25.03.20 vil bli gjennomført på skype. 

  • Redegjørelse for kriseledelsens arbeid og tiltak vedrørende korona-pandemien.
  • Justering av møteplan - er det behov for å endre denne