Foreldrebetaling som ble sendt ut for mars er kredittert. Vi ber dere om å se bort i fra denne fakturaen. 

Spørsmål vedrørende dette kan sendes på e-post til signe.antonsen@trana.kommune.no eller på telefon 750 95 834

Ytterligere opplysninger finner dere her: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/foreldre-slipper-a-betale-for-barnehage-og-sfo/