Foreldrebetaling som ble sendt ut for mars er kredittert. Vi ber dere om å se bort i fra denne fakturaen. 

Spørsmål vedrørende dette kan sendes på e-post til signe.antonsen@trana.kommune.no eller på telefon 750 95 834