Her kan du søke midler til utviklingstiltak innen folkehelsearbeid. Frivillige lag og foreninger, interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter kan søke.

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4135&Cookie=0

 

For spørsmål eller veiledning om søknad; kontakt folkehelsekoordinator Helene Skaatan: helene.skaatan@trana.kommune.no