Den nasjonale dugnaden for å bekjempe og begrense spredning av Covid-19 fortsetter, også her på Træna. Vi har vært så heldig hittil å ikke få smitte til vår kommune. Dette håper vi at vi skal unngå så lenge som mulig. 

Denne dugnaden sliter på, og koster noe for oss alle. Vi savner familie og venner, noen savner jobben sin og vi ønsker alle å få den hverdagen vi kjenner tilbake fortest mulig. For få dette til er vi avhengig av at alle følger de nasjonale rådene; hold avstand, og god hånd- og hostehygiene. I praksis betyr dette at vi bør holde oss hjemme så mye som mulig. For en tid fremover bør vi fortsatt unngå å besøke naboen eller andre man har god relasjon med. Vi oppfordrer alle til å ta en telefon om man ønsker å snakke med en venn osv., eller du kan arrangere et videomøte med en gruppe mennesker. 

Dette er ikke tiden for å samles til fest og moro!!

Vi ber dere om fortsatt å holde ut litt til. Av hensyn til og i solidaritet med de som trenger det mest; de i risikogrupper, alle som sitter i karantene hjemme alene, i rorbu og i båten sin, alle som jobber hver dag for at resten av samfunnet vårt skal gå rundt så normalt som mulig- og ikke minst av hensyn til ungene våre. De fikk revet den eneste hverdagen de kjenner bort i løpet av noen timer. De har nå vært uten venner, barnehage, skole og aktiviteter i over en måned- de betaler virkelig prisen! ❤️

 

La oss sammen ta vare på hverandre. Dette er vi jo gode til i Træna kommune! Vi bidrar når noen trenger oss- det har vi vist før og nå er tiden for å vise det igjen.❤️

 

 

Varm hilsen fra 

Kommunen din