Kriseledelsen i Træna kommune avholdt møte i kveld angående ekstremværet «Ingunn». Målet med møtet var å beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes for å forberede oss på det kommende været. Det som vurderes som mest kritisk er bortfall av strøm. Det vil bli utfordrende i det enkelte hjem, men også utfordrende å få fagfolk til øyene når all samferdsel innstilles.

Her er det som ble besluttet:

  • Helse og omsorg, brannsjefen og flyktningkonsulent har kontakt med beboere på de andre øyene, i Selvær med helsepersonell og ansatte i brann og redning. Ved endringer i situasjon og behov vurderes tiltak fortløpende.
  • Sektor for tekniske tjenester tar «stormrunden», sjekker flytekaier og aggregat, sikrer løse gjenstander. 
  • Innerveien stenges fra onsdag 31.01.24 kl 07:00 til torsdag 01.02.24 kl 10:00, dette på grunn av løse plater på hus, løse gjenstander og vindretningen i det oppgitte tidsrommet. Dersom været endrer seg, endres også stengningstidspunktene. Ny melding vil eventuelt komme.
  • Det vurderes at det ikke er behov for å stenge skole eller barnehage, men veien til og fra kan være utfordrende. De elevene som ønsker biltransport til og fra skolen til torsdag, kan ta kontakt med ordfører Trond Vegard Sletten, mobil 413 37 918. 
  • Ordfører tar kontakt med Statsforvalteren – informerer om den sårbare situasjonen i Selvær, og ber om at Træna generelt, Selvær spesielt, prioriteres for helikoptertransport ved hendelser som truer liv og helse. 
  • Alle rådes til ikke å bevege seg utendørs mer enn nødvendig. De som vurderes å ha behov for individuell informasjon om situasjonen og de tiltak kommunen iverksetter vil få det. 
  • Dersom noen ikke har familie, blir redde, mangler oppvarming eller av annen grunn må flytte for en dag eller to, kan kontakte sykehjemmet, telefon 75 09 56 00. Arbeidsstua vil åpnes, mat og drikke serveres. Ved behov vil det tilrettelegges for overnatting. 
  • Innbyggerne oppfordres til å sikre alle eiendeler. Det nevnes spesielt takbokser, tilhengere og ikke minst båter. Det informeres om at vinden snur, så det hjelper lite å legge ting i le ved huset – alt må sikres!
  • Kriseledelsen møtes i morgen 31.01.24 kl 08:30 til en kort statusoppdatering. Ved endringer legges det ut ny informasjon.