Træna kommune åpner opp for å søke lokale DKS midler som skal være med å dekke lokale produksjoner innenfor Den Kulturelle Skolesekken. Fyll ut og send inn  søknadsskjema PDF document ODT document om du har et godt DKS prosjekt du ønsker å gjennomføre. Søknad sendes til: post@trana.kommune.no og merkes «DKS lokal Træna» Frist for å søke denne runden er 1. juni.

Her kan du lese mer om DKS ordningen: https://www.denkulturelleskolesekken.no/nordland/ .

Velkommen som søker!