I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Janesvågen  i Træna kommune.

Følgende dokumenter følger kunngjøringen: 

Kunngjøring Janesvågen naboer og høringsinstanser

Referat oppstartsmøte detaljregulering Janesvågen_Træna kommune_220630

Sjekkliste ROS-analyse (PDF)