I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Hakksholmen industriområde i Træna kommune.

Følgende dokumenter følger kunngjøringen: 

Kunngjøring Hakksholmen industriområde naboer og høringsinstanser

Referat oppstartsmøte detaljregulering Haksholmen_Træna kommune_220623 revidert 300822

Planprogram Haksholmen 070922

Hakksholmen- uttak - industriområde_masserapport

Sjekkliste ROS-analyse (PDF)