Alle fra 65 år og oppover, og sykehjemsbeboere anbefales en ny oppfriskningsdose. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Les mer om oppfriskningsdose for korona på regjeringen.no.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose (dose 4) til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Dersom du på vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C, kan du ikke få vaksinen.                                                                                                                                                                  
Informer vaksinatør:

  • om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
  • dersom du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
  • dersom du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Koronavaksine samtidig med en annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre deg med lege.

Timebestilling:

Det er nå åpnet for timebestilling for vaksine for personer 65 år og eldre. Det må ha gått minimum 4mnd. siden dose 3. 

Er du innenfor disse gruppene kan du bestille time til vaksinering:

 

  • 65 år og eldre: 4. vaksinedose (1., 2. og 3. dose, om man ikke har denne fra før)
  • 18-64 år: 1., 2. og 3. vaksinedose (får ikke 4. vaksinedose enda)
  • 12-17 år: 1. og 2. vaksinedose 

 

Personer som ikke oppfyller disse kravene, vil bli avvist.

 

Bestilling av time til vaksinering kan gjøres til legekontoret på Træna

Tlf 750 95850  mellom kl 12 og 13 hver dag.

Eller på sms via helserespons  til 2097  kodeord Træna