Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide 

 

Den som vil ha vaksine kan ringe legekontoret hver dag mellom    kl 12 og 13     tlf 750 95 850  og melde sin interesse.

 

Vaksinen er ikke klar for distribuering enda, men vi ønsker å vite hvor mange som er interessert av hensyn til bestilling av antall vaksiner til kommunen.
 

Vaksinen er fortsatt gratis

Helsetjenesten vil IKKE ringe rundt for å tilby vaksine.

Det er nå opp til hver enkelt som vil ha vaksinen, å ta kontakt med helsetjenesten selv for å få vaksine.

 

Nærmere informasjon om vaksinedager kommer når vaksinene er tilgjengelige.

 

Risikogrupper/Underliggende risikofaktorer:

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som risikogrupper:

Alder 65 år og eldre

Enkelte alvorlige helsetilstander hos personer 18 - 64 år*

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)* 
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

Andre underliggende sykdommer/helsetilstander

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året** 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag