Det er nå kommet anbefaling om at de som er 75 år og eldre skal få tilbud om oppfriskningsdose av coronavaksine i løpet av april mnd.

Det bør ha gått mer enn 6 mndr fra forrige dose.

De som er 75 år og eldre får tilbud nå i april slik at det skal kunne gå 6 mndr mellom vaksineringene nå på våren og tilbudet som kommer til høsten.

 

Gjennomføring:

Den som vil ha vaksine kan ringe legekontoret hver dag mellom    kl 12 og 13     tlf 750 95 850  og melde seg på listen

 

Legekontoret har satt av tid til vaksinering

Onsdag 19.04.23 mellom kl 13 og 14. – HUSØY

Fredag 05.05.23  etter kl 12.15  - selvær

Vaksinen er fortsatt gratis

Hvis du ikke kan møte denne dagen, kan vi sette opp alternativ dag. Ta kontakt med legekontoret.

Helsetjenesten vil IKKE ringe rundt for å tilby vaksine.

Det er nå opp til hver enkelt som vil ha vaksinen, å ta kontakt med helsetjenesten selv for å få vaksine.

Det vil mest sannsynlig bli aktuelt med nytt tilbud om coronavaksine til høsten igjen.  Da vil de som er 65 år og eldre også få tilbud.  Det samme gjelder dem som har en eller flere underliggende risikofaktorer som er yngre enn 65 år.  Nærmere informasjon kommer når tilbudet er aktuelt.

Risikogrupper/Underliggende risikofaktorer:

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som risikogrupper:

Alder 65 år og eldre

Enkelte alvorlige helsetilstander hos personer 18 - 64 år*

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)* 
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

Andre underliggende sykdommer/helsetilstander

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året** 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag