Når det er båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, uavhengig av hvor lydig hunden er.

Utenom båndtvangen er det kun tillatt med løs hund om den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet.

Hvorfor er det båndtvang?
Båndtvangen er i hovedsak for at ingen hunder skal jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Altså for å beskytte viltet i en sårbar tid.