Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2021 - økonomiplan med handlingsdel 2021-2024 legges i samsvar med Kommuneloven § 14-3 ut til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17. desember 2020.

Dokumentet kan du lese her