INFLUENSAVAKSINEN HAR KOMMET OG VI TILBYR

 

Vi tilbyr «DROP IN» - VAKSINERING tirsdag 18.10.22 og 25.10.22 i tidrommet kl 13:00 - 15:00 ved legekontoret på Husøy

 

Hvis du ikke kan møte denne dagen er det mulig å avtale tid for vaksinering på et annet tidspunkt ved å ringe legekontoret på  Tlf 750 95 850 mellom 12:00 - 13:00

 

  Det koster kr 150,-  å få satt vaksinen

 

MÅLGRUPPER

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Mer informasjon på:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Ta kontakt med legen dersom du er usikker på om du tilhører risikogruppene.

Helsetjenesten i Træna.