Vi jobber med å få en ny arealplan for kommunen og har i den forbindelse behov for noe innspill før vi lager et utkast

Legger med linker her til den eksisternede arealplanen for:

Husøy og Sanna

Selvær

Nord-/sør Sandøys, Buøya, Dørvær 

Og her finner dere et skjema for tilbakemelding/forslag

 

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller heidi.martens@asplanviak.no innen 15. november 2018.