I dag er 10 år gått siden Norge ble rammet av en terror som man ikke har sett siden 2. verdenskrig. Alle ble berørte på en eller annen måten denne sommerdagen. Vi husker nok akkurat hvor vi var da nyhetene om terroren som ble utført mot personer som jobbet for det beste for oss alle, i Regjeringskvartalet og ungdommen på Utøya som hadde hele livet foran seg.

77 personer ble drept denne sommerdagen for 10 år siden og ingen av disse var fra vår kommune. Dagen vil bli markert i Træna kommune ved at kirkeklokkene vil slå i fem minutter fra kl. 12. Klokkeringingen vil minne og ære de 77 menneskene som ble drept og de mange hundre som direkte og indirekte bærer med seg sår på kropp og sjel for det de gjennomlevde.

Vi må våge å snakke om 22. juli. Ikke om beredskap og terrorsikring, men om hat, holdninger og ideologi. Vi må snakke om det tankegodset som tok livet av 77 mennesker den julidagen for 10 år siden. Og ikke bare om hvem høyreekstremistene er, men også om hvorfor de vinner fram. Behovet for disse samtalene er ikke mindre i dag enn i 2011, heller tvert imot.

Jeg vil avslutte med et sitat fra Ina Libak (leder AUF 2018 – 2020) sin minnetale i 2020. Hun var selv på Utøya og ble skutt 4 ganger og hardt skadd.

«Hat tar liv. Men vi vet at den beste motgiften mot hat er kjærlighet, håp og fellesskap.»

 

La oss aldri glemme.

 

Jan Helge Andersen

Ordfører