Program for Husøya

10:30   Gudstjeneste

11:20   Kransnedleggelse på Fiskerbautaen – ved Mathias A. Svendsen

11:30   Oppmøte til tog – ved kirken

11:45   17. mai tog, via Kvernneset og Innerveien

12:15   Kransnedleggelse ved krigsminnebautaen – Ved Bjørnar Langskjær

12.30   Træna alders- og sykehjem

13.00   Hurtigrutebesøk åpent skip med kaffe/brus og kaker. Påmelding er påkrevd

15:30   Leker ved hallen

16:00   Middag i hallen. Påmelding er påkrevd

Program for Selvær

11.30 - toget går fra skolen

Vi stopper ved Fiskernes Bedehuskapell for ord for dagen

13.00. - middag på skolen

Pris 350,-/150,- for barn

15.00 - leker på sletta

Det blir kaffe og saft og salg av is

17.00 - kaffe på skolen

Loddsalg