Program for dagen på Husøy

Kl. 11.00 Gudstjeneste

Kl. 11.45 Kransnedlegging fiskerbautan

Kl. 12.15 Bilkortesje fra kirken via Fløtingen, Innerveien, Krigsminnebautaen, TAS og Trænahallen

Kransnedlegging på krigsminnebautan, når bilkortesjen passerer

Kl. 13.15 Leker for barna ved Trænahallen - foreldre oppfordres å møte sammen med barna.

 

Program for dagen i Selvær.

Kl. 14:00 Kransnedlegging

Straks etter vil det bli  servering av lapskaus, basar og kake og kaffe på skolen.  Værforbehold