Oppfordrer lag og foreninger i Træna kommune til å melde sin interesse for å påta seg årets 17. mai feiring for våre innbyggere.  

Til arrangementene ytes det kr 8000.- til Husøy og kr 2000.- til Selvær 

Det vil være opp til arrangør hvordan dagen feires. Men det forutsettes kransnedleggelse på bautaene på Husøy og i Selvær. Kranser til dette dekkes av kommunen.  

Interesserte kan henvende seg til Træna kommune via telefon 75095800 eller e-postpost@trana.kommune.no.