Kirkeverge i 50% fast stilling

Fullstendig utlysning finner du på denne linken

Velkommen med søknad

Lærer

Fullstendig utlysning finner du her: stilling som lærer på Husøy skole

Barnehagestyrer

Fullstendig utlysning finner du her: stilling som styrer i Husøy barnehage

Pedagogisk leder - 100% fast stilling

Fullstendig utlysning finner du her: stilling som Pedagogisk leder - 100% fast stilling

Fagarbeider / assistent i barnehage

Fullstendig utlysning finner du her: stilling som Fagarbeider/assistent i barnehage