TILTAK FOR Å FOREBYGGE SPREDNING AV KORONAVIRUS

 

Retningslinjer for Den norske kirke i Træna.

Gjelder inntil nye retningslinjer blir gitt.

 

Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, kirkerådet og KA følges.

Overordnet disse følges lokale retningslinjer gitt av fylket og kommunen.

 

All aktivitet i kirken avlyses.

Det blir heller ikke utleie av menighetens lokaler til eksterne aktører.

Menighetskontoret blir stengt for besøkende uten særskilt avtale.

Telefon og mail vil bli besvart forløpende.

 

UNNTAK

Begravelser

 • Blir gjennomført med kun nærmeste til stede.
 • Antallet vil vurderes i hvert tilfelle, men aldri mer enn 10 personer inkludert ansatte i Træna kirke og 5 personer ved Selvær Bedehus.
 • Minst 2 meters avstand for de som er til stede.
 • Ingen kroppskontakt, hånd hilsen eller klem.
 • Desinfiseringsmiddel skal være tilgjengelig.
 • Vurdere om man bør unngå soloinnslag eller innleid musikk av smittehensyn.
 • Vi åpner for å holde seremonien på et senere tidspunkt når det igjen er mulighet til å ha større forsamlinger til stede. Kisten settes ned med kun nærmeste til stede.
 • Ved kremasjon kan vi ha seremoni ved et senere tidspunkt. Urnenedsettelse.
 • Gravferdsmyndighet har ansvar for forsvarlig oppbevaring av kiste med avdød fram til gravlegging, i samarbeid med lokale myndigheter.
 • Der det mulig, må det vurderes om kisten kan stå på trillevogn inne i kisten, slik at vi slipper nærkontakt mellom de som skal bære ut kisten. Hvis dette ikke er mulig må de som bærer være nøye med renhold og smittevern prosedyrer.
 • Ved død som følge av korona-smitte skal avdøde legges i morspose før de legges i kisten. Dette skal registres i gravgårdsregistret hos kirkeverge.

 

Dåp

 • Vi gjennomfører dåp ved forespørsel.
 • Ved dåpshandling skal kun de nærmeste være til stede.
 • Antallet vil vurderes i hvert tilfelle, men aldri flere enn 10 personer inkludert ansatte i Træna kirke og 5 personer ved Selvær bedehus.
 • Retningslinjer for smittevern gjelder også ved gjennomføring av dåp.

 

Vigsel

 • Vi gjennomfører vigsel ved forespørsmål.
 • Ved vigsel skal kun de nærmeste være til stede.
 • Antallet vil vurderes i hvert tilfelle, men aldri mer enn 10 personer inkludert ansatte i Træna kirke og 5 personer ved Selvær bedehus.
 • Retningslinjer for smittevern gjelder også ved gjennomføring av vigsel.

 

Kirkestedene

 • Kirken, kapell eller bedehus blir kun tatt i bruk ved begravelser, dåp eller vigsel.
 • Lokalene som brukes må være store nok til at handlingen kan gjennomføres på en forsvarlig måte i forhold til smittevern.
 • Ved bruk av lokalene skal det begrenses adgang til kun inngangsparti, toaletter og selve kirkerommet. Unntak for kirkens ansatte.
 • Retningslinjer for smittevern som gjelder i kommunen gjelder for alle sammenkomster i kirkelig regi.
 • Etter bruk skal kirkens dører, dørhåndtak, toaletter, benker og andre berørte overflater vaskes med der tilegnet vaskemiddel. Dette varierer i forhold til hvilken maling som er brukt og alder på kirkebygget. Retningslinjer for renhold blir formidlet til kirketjener.
 • Kirketjener har ansvar for å se til at det ikke samles flere personer enn det på forhånd er vurdert forsvarlig til hver samling. Kirkevergen gir beskjed om dette.

 

Mange vil oppleve denne tiden som spesielt ensomt. Vi ønsker å kunne være til stede for de som trenger det.

Soknepresten er disponibel på telefon for de som trenger noen å snakke med.

 

Med vennlig hilsen

Vikar for kirkeverge i Træna Sokn

Trine Buschmann Hågensen

 

Vedlegg:

1.Notat- smittereduserende tiltak ved sermoni på kirkegård, datert 17.04.20

2. HMS- veileder fra KA: https://www.ka.no/_service/300851/download/id/498211/name/Publisert+utgave_HMSrutinerCovid19.pdf