Lurøy og Træna kommune har fått tildelt midler som kan tildeles som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), til drenering av jordbruksjord, til tiltak i beiteområder og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Du kan lese mer om dette på Lurøy kommune sin hjemmeside