Lurøy og Træna kommune har fått tildelt midler som kan tildeles som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), til drenering av jordbruksjord, til tiltak i beiteområder og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Lurøy og Træna kommune har et administrativt samarbeid når det gjelder jorbruk - link til Lurøy kommunes hjemmeside når det gjelder tilskudd finner du her

SØKNADSFRIST er 15. mars 2021