Det er siden mars 2020 testet ca 216 personer 6 av disse er testet de siste 14 dager. 3 av disse er negativ, resterende 3 er ikke prøvesvar mottatt på, men det forventes at dem er negativ. Totalt er 5 testet positiv, siden mars 2020.

Kommunen vil framover kom med en liten stausrapport hver 14 dag. 

Alt om vaksinering finner du på denne linken