Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 04
03
28
30
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 04
03
Formannskap 02
08
22
27
25
16
27
14
28
18
09
13
03
24
15
29
19
03
17
K-Utvalget 26
06
30
09
Kommunestyret 02
04
05
12
01
08
15
22
29
28
30
09
10
24
22
11
17