Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 12
12
18
Arbeidsmiljøutvalget 07
11
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 07
11
28
Formannskap 29
12
15
12
26
12
18
26
05
13
Kommunestyret 23
20
26
24
13