Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
30
07
Arbeidsmiljøutvalget 07
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 19
29
Formannskap 26
22
11
14
21
22
02
13
18
30
07
Kommunestyret 20
21
10
27
26
15
Valgstyret 22
13