Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 01
21
08
29
Arbeidsmiljøutvalget 02
03
28
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 02
15
28
Formannskap 26
09
01
21
19
08
14
31
13
17
25
29
16
Kommunestyret 19
28
14
03
20
01
16