Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
27
09
21
18
02
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 08
20
01
Formannskap 18
28
10
18
22
29
27
10
17
09
21
18
02
08
Kommunestyret 10
25
29
17
21
29
28
08
24
16
Valgstyret 18
14