Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
27
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 27
Formannskap 18
28
10
18
14
27
Kommunestyret 10
25
22
17
Valgstyret 18