Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
27
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 28
27
Formannskap 28
11
14
27
Kommunestyret 10
18
22
17