Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
Arbeidsmiljøutvalget 04
31
29
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 04
29
Formannskap 02
08
22
27
26
23
28
11
Kommunestyret 02
06
12
02
18