Kommunestyret
30.06.2020 kl. 08:30 - 00:00
Trænahallen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.06.2020
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 KULTURMINNEPLAN 2020 - 2030 - TEMAPLAN TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (2)
35/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
36/2020 VALG AV MØTEFULLMEKTIGE TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 Vis
37/2020 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 Vis (1) Vis
38/2020 VALG AV MEDDOMMERE TIL RANA TINGRETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 Vis
39/2020 VALG AV JORDSKIFTEDOMMERE I UTVALGET FOR HELGELAND JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 Vis
40/2020 FORSLAG TIL SKJØNNMEDLEMMER SOM VELGES AV FYLKESTINGET FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024 Vis
41/2020 AVTALE OM SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLL - NORDFJELDSKE KONTROLL AS Vis (1) Vis Vis (2)
42/2020 FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (2)
43/2020 UTVIKLINGSPROSJEKTET - VIDEREFØRING Vis Vis (2)
44/2020 STIFTELSE AV UTVIKLINGSSELSKAP TRÆNA 365 AS Vis (1) Vis Vis (1)
45/2020 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 Vis (1) Vis Vis (6)
46/2020 1. TERTIALRAPPORT 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
47/2020 ANSETTELSE I STILLING SOM RÅDMANN Vis