Kommunestyret
23.04.2018 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
STANS DEPORTERINGEN TIL AFGHANISTAN - FAUSKE KOMMUNE
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.04.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.04.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 REFERAT OG MELDINGER Vis (1) Vis
2/2018 SAMARBEIDSAVTALE - NORDLAND FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE - FOLKEHELSEARBEID Vis (2) Vis Vis (1)
3/2018 RENT HAV UNDER POLARSIRKELEN - INNSAMLING AV MARINT AVFALL Vis (1) Vis Vis (1)
4/2018 UNGDOMSKLUBBEN - ROCK MOT RUS 2018 Vis Vis (1)
5/2018 UTSTYR TIL TRÆNA BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Vis (1) Vis Vis (3)
6/2018 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2017 Vis (2) Vis Vis (1)
7/2018 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
8/2018 HAVBRUKSFONDET - UTBETALING Vis (2) Vis Vis (2)
9/2018 SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV HOLMENS OVERNATTING - NÆRINGSFOND Vis (2) Vis Vis (1)
10/2018 ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER Vis (5) Vis Vis (1)
11/2018 FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2016 OG 2017 Vis (1) Vis Vis (2)
12/2018 HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER Vis (1) Vis Vis (2)