Kommunestyret
20.06.2018 kl. 08:30 - 00:00
Selvær

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2018 REFERAT OG MELDINGER Vis
14/2018 BUDSJETTPROSESS 2019 Vis
15/2018 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRN OLSEN Vis (3) Vis
16/2018 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019 - NY VARAREPRESENTANT Vis
17/2018 BARNEHAGEN "TAPPERT FORSØK" - NAVNENDRING Vis Vis (1)
18/2018 LOKALITET REDNINGSSKØYTA Vis Vis (1)
19/2018 KEMNEREN I HELGELANDSREGIONEN - ORGANISATORISK ENDRING Vis (1) Vis Vis (2)
20/2018 TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 - 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
21/2018 RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND Vis (4) Vis Vis (2)
22/2018 REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - EKSTERN RESSURS Vis (1) Vis Vis (3)
23/2018 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 Vis (3) Vis Vis (1)
24/2018 1. TERTIALRAPPORT 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
25/2018 PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
26/2018 INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNS-ANLEGG RÅDHUS / SKOLE Vis (1) Vis Vis (1)