Kommunestyret
20.04.2017 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.04.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.04.2017.
KUNNGJØRING- MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.04.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 REFERAT OG MELDINGER Vis
2/2017 DIGITALISERINGSSTRATEGI OG IKT-PLAN 2017-2020 Vis (2)
3/2017 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2016 Vis (2)
4/2017 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2016 Vis (1)
5/2017 TRÆNA 2030 - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ENDELIG VEDTAK Vis (5)
6/2017 UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - FORLENGELSE
7/2017 PROSJEKT - "SKAPE EN ATTRAKTIV, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG REGION GJENNOM BEDRE TILGJENGELIGHET" Vis (1)
8/2017 LEIEREGULATIV VED BRUK AV KOMMUNAL VEI ELLER GRUNN I TRÆNA KOMMUNE
9/2017 KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I SELVÆR - OVERTAKELSE/KJØP
10/2017 OPPGRADERING AV TRYGDEBOLIGER Vis (2)
11/2017 FINANSIERING RESTERENDE BYGGEARBEIDER TRÆNA KIRKE Vis (1)
12/2017 SØKNAD FRA TRÆNA KYSTLAG OM FYLLMASSE Vis (1)
13/2017 TRÆNA BÅTFORENING - GRATIS FYLLMASSE TIL TOMT 2/1 Vis (1)
14/2017 TRÆNA NÆRINGSFOND - SØKNAD OM STØTTE PÅ INNTIL KR 160.000,- TRÆNA BÅTSERVICE AS